ثبت فیش نقدی

كد رهگيري :
روش پرداخت وجه :
واريز به حساب :
مبلغ واریزی : ریال
شماره فیش : * شناسه پرداخت در واریز آنلاین و شماره کارت شما در کارت به کارت
تاریخ واریز :راهنما ی خرید              
 شماره حسابها            رهگیری سفارش